Vision


Kreativitet er kerneværdien i den rigdom af vidt forskellige udtryksformer, virksomheden præsenterer. Ikke blot på denne hjemmeside, men også i de bøger, der er udgivet på Forlaget BO og i særdeleshed i malerkunsten.

Kreativitet kan være en leg, et livsbekræftende element til barnet, der er blevet voksen, men det kan også være et overlevelsesgreb. Når alt andet i livet synes at smuldre og forsvinde væk, kan drivkraften i den kreative åre vise vej til en ny livsforståelse, give styrke til at komme videre.

Kreativitet er mødet med en selv. I hvert enkelt penselstrøg, hvert ordvalg og hver formulering, i de utallige valg, der træffes, også før en butterfly bliver til, sætter skaberen sit helt eget unikke aftryk på det færdige resultat. Det samme gør sig gældende for kortkreationer. Hvert menneske er unikt og har sin helt egen udtryksmåde. At finde ind til den er en livslang proces for de fleste, men den er hele vejen værd, når det lykkes.

Derfor er en del af min livsvision at vise vej for andre, der har lysten – og ikke mindst modet – til at stå ved sig selv og være den, du nu engang er. Også selv om presset udefra kan være voldsomt. At gå mod strømmen er sværere end blot at følge med. Det kræver en indre styrke.

Helt specielt om den strikkede del af produktionen

Bag de strikkede butterfly ligger en vision om at kunne bidrage til at synliggøre de håndværksmæssige værdiskatte, som vores land er så rigt på, men som for en tid har haft svært ved at komme frem i lyset og blive anerkendt.

Strikningen har dybe historiske rødder i mange lande, og i særdeleshed i Danmark. Mangfoldige er de timer, som bondekoner op gennem tiden har tilbragt med strikketøjet for at give varme til familiemedlemmerne, når de drog af sted i skole, på arbejde eller ud i markerne.

Sådan var det også i mit hjem. Min mor strikkede flittigt og ligeligt fordelt til os fire piger. Inden jeg fyldte 10 år, havde jeg strikket den første trøje til mig selv. Under kyndig vejledning fra min mor.
Butterflyproduktionen er en hyldest til håndværket – og til min mor for de værdier og den styrke, hun gav mig med ud i livet.

Æret være hendes minde.